Matų konvertavimas | convert.lt

Ilgio matavimo vienetai, 1 cm = 10 mm, 1 dm = 10 cm, 1 m = 100 cm, 1 km = 1000 m, 1 av (astronominis vienetas) = 149 597 870 km , 1 jūrmylė = 10 kabeltovų = 6080 pėdų = 1 853,2 m, 1 ml (mylia) = 1760 jardų = 1 609 m , 1 yd (jardas) = 3 pėdas = 36 coliai = 0,9144 m
1' (1 ft; pėda) = 12 colių = 0,3048 m, 1" (1 in; colis) = 0,0254 m , 1 šm (šviesmetis) = 9460000000000 km = 0,3066 pc = 63240 av , 1 pc (parsekas) = 30850000000000 km = 3,2616 šm = 206 264,8 av , 1 geografinė mylia= 7420 m

Matų konvertavimas, įvairių matavimo vienetų keitiklis

Plotas
Konvertuoti iš: Konvertuoti į:
Bitai
Konvertuoti iš: Konvertuoti į:
Ilgis
Konvertuoti iš: Konvertuoti į:
Masė
Konvertuoti iš: Konvertuoti į:
Temperatūra
Konvertuoti iš: Konvertuoti į:
Greitis
Konvertuoti iš: Konvertuoti į:
Tūris
Konvertuoti iš: Konvertuoti į:


Ploto matavimo vienetai, 1 kv. kilometras (km2)= 100 hektarų (ha)= 10000 arų (a), 1 a= 100 m2, 1 m2= 100 dm2= 10000 cm2, 1 dm2= 100, cm2= 10000 mm2, 1 kv. Colis (square inch)= 6,45 cm2, 1 kv. pėda (square foot)= 144 kv. coliai= 0,093 m2, 1 kv. jardas (square yard)= 9 kv., pėdos= 1296 kv. coliai= 0,836 m2, 1 kv. akras (square acres)= 4840 kv. jardų= 43560 kv. pėdų= 4046,8 m2, 1 kv. mylia (square miles)= 640,, akrų= 258,99 ha, 1 ha = 10000 m2, 1 a = 100 m2. T

Tūrio matavimo vienetai, 1 m3= 1000 dm3= 1000000 cm3, 1 litras (l)= 1 dm3, 1 mililitras (ml)= 1 cm3, 1 hektolitras (hl)= 10 dekalitrų (dl)= 100,, dm3 1 kub. colis (cu. inch)= 16,39 cm3, 1 kub. pėda (cu. foot)= 1728 kub. colių= 0,0283 m3, 1 kub. jardas (cu. yard)= 27 kub. pėdos=0,765 m3, 1 kub. kordas (cu. cord)= 128 kub. pėdos= 3,622 m3, 1 registrinė laivo talpos tona (RT)= 100 kub. pėdų= 2,832 m3, 1 anglų skysčio uncija (british liquid ounce)= 0,028 l, 1 anglų pinta ( british pint)= 20 anglų skysčio uncijų= 0,57 l, 1 anglų kvorta (british quart)= 2 anglų pintos=